Join the flyHigher Program

Hi my name is and my email is .
I work in and + . for and would like to join the program!

The password I would like to login with is

Usługi na podstawie subskrypcji są ważne!

Zaoferuj klientom stałą innowacyjność, a sobie zapewnij źródło regularnych przychodów.

Korzyści dla klientów

 • Dostęp do najnowszych funkcji oprogramowania
 • Dostęp do aktualnej ochrony  protection availability
 • Aktualizacje oprogramowania niezależne od sprzętu
 • Wsparcie w zamianie nakładów inwestycyjnych (CapEx) na wydatki operacyjne (OpEx)
 • Większa elastyczność dzięki przenośnym licencjom
 • Wydatki w oparciu o potrzeby biznesowe z myślą o łatwym budżetowaniu

Korzyści dla partnera

 • Stała możliwość zwiększania wartości przychodu z transakcji
 • Łatwość prowadzenia sprzedaży dzięki zapewnieniu dodatkowych źródeł przychodu
 • Zostań cennym ekspertem ds. technologii dla swoich klientów
 • Dopasuj klientów do trendów w obszarze strategii dla chmurySaaS
 • Dobrze wykorzystaj limity wydatków operacyjnych oraz centra kosztów
 • Zdobywaj zaufanie klientów, aby szybciej finalizować transakcje

Korzyści dla klientów

KLIKNIJ, ABY ODKRYĆ WIĘCEJ

puzzle-piece Close Button

Korzyści dla partnera

KLIKNIJ, ABY ODKRYĆ WIĘCEJ

puzzle-piece Close Button

Subskrypcja oferuje wiele możliwości zarówno Tobie, jak i Twoim klientom...

icon 1

Proste zdefiniowane oferty

icon 2

Udostępnienie wszystkich narzędzi

icon 3

Lepsze wspólne ceny

icon 4

Ochrona inwestycji

Usługi subskrypcyjne szybko stają się preferowanym modelem generowania stałych przychodów dla wielu Partnerów.

Ułatwiamy Partnerom świadczenie usług zarządzanych i usług subskrypcji na rzecz klientów. Umożliwia to nie tylko generowanie stałych przychodów, ale także budowanie długotrwałych relacji z klientami.

Wykorzystaj każdą możliwość!

Dowiedz się więcej o naszych usługach na podstawie subskrypcji oraz o tym, w jaki sposób zapewniają one klientom stały dostęp do innowacji, a dla Ciebie są źródłem stałych przychodów.
KONTAKT contact-arrow
;