NFR (Not For Resale)

Ger berättigade partner rätten att köpa rabatterad Cisco hårdvara och mjukvara för att använda i icke inkomstgenererande aktiviteter.

NFR-programmet ger berättigade partner rätten att köpa rabatterad Cisco hårdvara och mjukvara för att använda i icke-inkomstgenererande aktiviteter.  

NFR-programmet ger berättigade partner rätten att köpa rabatterad Cisco hårdvara och mjukvara för att använda i icke-inkomstgenererande aktiviteter så som labbar, demos och intern kursutveckling eller utbildning. Programmet ger dig upp till 70% rabatt på mjukvara och hårdvara som används för labbar, demos och, i vissa fall, säljkontor.  

För mer information om hur du blir certifierad, kontakta

Login or register

Sign up today (or login) to receive exclusive flyHigher content.

Inloggning Registrera